Restorasyon Projesi

Türkiye binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeniyle zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Kültepe Kaniş, Asur Ticaret Kolonileri dönemi için açık ara en zengin ve en önemli bilgi kaynağıdır. Kültepe Kaniş Asur Krallığı’nın ana kaynağı olmaya devam etmektedir (whc.unesco.org).

Kültepe’de bugüne kadar çıkarılan nesnelerin çoğu henüz tam olarak yayınlanmamıştır. Kültepe Kaniş Ören yeri Unesco Kültürel Miras Listesi’ne aday durumdadır. Ayrıca Kültepe de ele geçen çivi yazılı tabletler 2015 yılında UNESCO tarafından “Dünya Hafıza Listesi” ne alınmıştır.

“Kayseri Müzesi’ndeki Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu ve Tanıtımı için Sürdürülebilir Türk-İtalyan ve Yunan Ortak Projesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.

Eserlerin bir kısmı Kayseri Müzesi’nde sergilenmekte, ancak çoğu müze depolarında tutulmaktadır. Depolarda eserlerin bozulmasını engellemek için eserlerin restore edilmesi gerekmektedir.

Kayseri Müzesi yeterince ziyaretçi çekmemektedir. Kayseri şehrini ziyaret eden turistler, genellikle müzeyi Kültepe’den çıkarılan eserleri görmek için ziyaret etmemektedirler. Müze ziyaretçi sayısı Kayseri’nin ziyaretçi sayısına göre oldukça düşüktür. 2018 yılında Kayseri İlinin ziyaretçi sayısı 343.026 kişidir. Kayseri Müzesi’ni ziyaret eden turist sayısı 10 841 kişi olmuştur. Kayseri Müze Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalara göre yöre halkı Kültepe’nin ve gün yüzüne çıkarılan kültürel miras eserlerinin değerinin pek farkında değillerdir. Müzeyi ziyaretçiler için daha ilgi çekici bir yer haline getirmek gereklidir. Ziyaretçi sayısını ve yerel sahiplenmeyi artırmak için acil önlemler alınmalıdır. Bugün dünya çapındaki müzeler, halkın dikkatini, zamanını ve parasını çekmek için rekabet etmektedir. Bir müze, modern toplumda hayati bir rol oynar ve kültür, eğitim ve turizme özgün katkısını sağlar. Bu mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması yerel kurumlar, STK’lar, Üniversiteler ve bölgesel yönetim birimlerinin işbirliği ile sağlanabilir. Bu proje, ziyaretçilerin Kayseri Müzesi’ne çekilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, depolarda bulunan kültürel miras objeleri, yıkımı önleyecek şekilde restore edilerek yeni bir tasarımla sergilenecektir. Kayseri Müzesi daha fazla ziyaretçi çekmek için tanıtılacaktır.